MINA ASSADI  

مینا اسدی
MINA ASSADI

منشور شعر من اينست: ای وای بر زبانم ، ای وای بر زبانم ... ای وای بر زبانم اگر پاسبان سَرَم شود.

 

تماس

SWEDISH

ویدئو

مقاله

شعر

صفحه‌ی نخست

  
 



باز آی



باز آی
به خود باز آی

پرده ها را به یک سو، زن
سر از پنجره بیرون کن
و بنگر
کسی در کنار دیوار خانه ات
                               آواز می خواند.

اندوه کوچک تو
تیر خلاص نیست
که بر پیشانی زندگیت
                        شلیک شود

گلی به گیسوانت بزن
و رنگ سرخی بر لبانت

باز آی
باز آی
پرده ها را به یک سو، زن
و بنگر
          که کوری
          با پلک های بسته
         خورشید را
          به تماشا نشسته است.

بنگر
که جهان بیدار
در اندوه تو
            به طعنه می نگرد.

باز آی
به خود باز آی
دستانی را بفشار
سرشار شو
           از عطوفتی که به تو ارزانی می شود

امید بده
به انسانی
که به تو امید می بندد.

به خود باز آی
پرده ها را به یک سو، زن
با گلی بر گیسوانت
و رنگ سرخی بر لبانت
و بنگر
که کسی در کنار دیوار خانه ات
آواز می خواند.

7 مای 1987 – استکهلم
از دفتر شعر «از عشق چیزی با جهان نمانده است» هزار و نهصد و هشتاد و هفت




 


فهرست

آب بالا آمد  

ترانه ی «خاوران» 

در ســـوگ آزادی 

* خیابان های "فیلا دلفیا" ترا به یاد میاورند* 

« تلنگر » 

"وقتی که بند بند خانه ی من ویران" 

"حسرت" ........از دفتر شعر «من به انگشتر می گویم بند» 

"پاییز" 

" با من سخنی بگو که جهان از بر شود”...  

دلتنگی برای ساری  

تهمت 

هفت اندوه خاکستری  

ف...مثل  

فصل از یاد بردن همه چیز 

لوکاس 

اوف 

پهلوان پنبه 

به عادت دیرین 

آ...آ...آ ...بی شرمی بس 

مارکز 

باز یک تولد دگر 

آدم 

غزل بهت 

آی ای شب زدگان...  

مغز ها را باید شست....جور دیگر باید اندیشید 

پرسه در* پرلاشز *  

وقتی که قفلها خود گره ی کورند 

ترس از سایه ی خودم  

به دلم چنگ نزن 

کارگر جان 

شعری برای سیروس وقوعی 

آشتی 

پندار 

در سوگ 

مصیبت 

آیینه دار فرعون  

جان جوون پرت شكستني نيست 

سراسر خاک را 

الف... لام... میم  

کارگر 

طرح سه  

رویایی در بیداری- هشت  

دیوانه.... آموزگار .... و پادشاه  

ای نیمه ی دگر  

به خود واگذاریدم  

بمباران 

برای تو که فرصت ماندن نیافتی 

...این میکروفون صاحب مرده ...  

دوباره ساده ترین حرف تیرباران شد 

به دشمن .......  

جاکش ها  

عشق آغوش گشوده ی من نیست. 

شعری از دفتر شعر « من به انگشتر می‌گویم بند» 

باز آی 

شعری براي تنهايی مردم جهان  

آهای جَوون 

پیام دیکتاتور 

تجدید عهد 

بمباران 

روياهايي در بيداری (( سه ))  

روياهايی در بيداری (( پنج )) 

بغض 

هرگز نيامد.... هرگز نيامدند....