MINA ASSADI  

مینا اسدی
MINA ASSADI

منشور شعر من اينست: ای وای بر زبانم ، ای وای بر زبانم ... ای وای بر زبانم اگر پاسبان سَرَم شود.

 

تماس

SWEDISH

ویدئو

مقاله

شعر

صفحه‌ی نخست

  
 پهلوان پنبهچه بنامم ترا
با چشمان خالی از نگاه
نه دوست
و نه دشمن
نمرده ای
که در گورستانی از تو
رد پایی پیدا شود
هستی و در حسرت جوانی ناکرده
و روزهای تلف
مرا می زنی که میخواهم بالنده و سرفراز
شانه به شانه ی آرمان هایم
در خیابانهای برفی ...آفتابی...ابری ...و یا بارانی
راه بروم
و بگویم :
چه هوای خوبی
چه روز زیبایی
چه منظره ای
چه دور نمایی
چکار م داری
بگذار باشم
از کنارنیمه ی زنده ی تو بگذرم
زیبایی هایم را
به عابران بی لبخند نشان دهم
و مثل خودم باشم
و مثل"تو" نباشم
سرافکنده و پشیمان
چکارم داری
که با تبری زنگ زده
قصد شاخه هایم را کرده ای؟

"موجی" نشو
تیر کمانی که با کش پیژامه ات ساخته ای
یک کلاغ را هم نمی کشد.!

مینا اسدی"خسته از سکوت"

دوشنبه دوم ماه یونی سال دو هزار و چهارده....استکهلم

mina.assadi@yahoo.com

 
 


فهرست

آب بالا آمد  

ترانه ی «خاوران» 

در ســـوگ آزادی 

* خیابان های "فیلا دلفیا" ترا به یاد میاورند* 

« تلنگر » 

"وقتی که بند بند خانه ی من ویران" 

"حسرت" ........از دفتر شعر «من به انگشتر می گویم بند» 

"پاییز" 

" با من سخنی بگو که جهان از بر شود”...  

دلتنگی برای ساری  

تهمت 

هفت اندوه خاکستری  

ف...مثل  

فصل از یاد بردن همه چیز 

لوکاس 

اوف 

پهلوان پنبه 

به عادت دیرین 

آ...آ...آ ...بی شرمی بس 

مارکز 

باز یک تولد دگر 

آدم 

غزل بهت 

آی ای شب زدگان...  

مغز ها را باید شست....جور دیگر باید اندیشید 

پرسه در* پرلاشز *  

وقتی که قفلها خود گره ی کورند 

ترس از سایه ی خودم  

به دلم چنگ نزن 

کارگر جان 

شعری برای سیروس وقوعی 

آشتی 

پندار 

در سوگ 

مصیبت 

آیینه دار فرعون  

جان جوون پرت شكستني نيست 

سراسر خاک را 

الف... لام... میم  

کارگر 

طرح سه  

رویایی در بیداری- هشت  

دیوانه.... آموزگار .... و پادشاه  

ای نیمه ی دگر  

به خود واگذاریدم  

بمباران 

برای تو که فرصت ماندن نیافتی 

...این میکروفون صاحب مرده ...  

دوباره ساده ترین حرف تیرباران شد 

به دشمن .......  

جاکش ها  

عشق آغوش گشوده ی من نیست. 

شعری از دفتر شعر « من به انگشتر می‌گویم بند» 

باز آی 

شعری براي تنهايی مردم جهان  

آهای جَوون 

پیام دیکتاتور 

تجدید عهد 

بمباران 

روياهايي در بيداری (( سه ))  

روياهايی در بيداری (( پنج )) 

بغض 

هرگز نيامد.... هرگز نيامدند....